Vol077嫩模筱慧私房性感黑色蕾丝内裤半脱露翘臀极致诱惑写真45P筱慧网红馆

Vol077嫩模筱慧私房性感黑色蕾丝内裤半脱露翘臀极致诱惑写真45P筱慧网红馆

服后神识已清,夜来安寐,身热退,自汗收,舌强和,痰声息,弱脉起,邪退正复之机。二物合而为一,无一脏不行,无一腑不到,附和相依,周流不已。

即使扁鹊仓公复生,亦无出乎其右矣。又论麻黄汤曰:在内为血,发外为汗。

以此而推,气行则水行,气伏则水伏,可以无疑矣。此颇类北人之食酪酥,多致肤理致密。

 昔魏其侯伤意病此,名曰风痱。医案从客忤霍乱中寻出沙证,证无逃隐。

然补坎阳之药,以附子为主;补离阴之药,以人参为先,调和上下,权司中土,用药又以甘草为归。余谓治痢当着重肺燥为主,虽赤、白有浅深之分,其源总归于燥之一字,但治其燥,则二脏之气即舒,不治痢而痢自止,不治赤白而赤白自消,握要之法也。

脾无湿不生痰,水道清则饮不作。肺气既旺,清涕何由得出。

Leave a Reply