No3239嫩模蓝夏Akasha私房古韵旗袍半脱露超薄黑丝裤袜极致魅惑写真39P蓝夏秀人网

No3239嫩模蓝夏Akasha私房古韵旗袍半脱露超薄黑丝裤袜极致魅惑写真39P蓝夏秀人网

故太阴受邪,腹满而吐,食不下;少阴受邪,欲吐不吐;厥阴受邪,饥不欲食,食即吐蛔。凡汗剂皆本桂枝,吐剂皆本栀豉,攻剂皆本承气,和剂皆本柴胡,寒剂皆本泻心,温剂皆本四逆。

然虽有已发、未发之不齐,而恶寒、体痛、呕逆之症,阴阳俱紧之脉先见,即可断为太阳之伤寒,而非中风矣。巳、午为阳中之阳,故太阳主之,至未上者,阳过其度也。

如发表攻里,乃逐邪大法,而发表攻里之方,各有大小,如青龙、柴胡、陷胸、承气是也。凡脉之不浮、不沉而在中,不迟、不数而五至者谓之平脉。

时自烦欲去衣被者可治,不烦而躁,四逆而脉不至者死。戊为燥土,庚为燥金,故加芒硝以润其燥也。

如无所据,不敢妄动,发明注中,以俟高明之定夺。不兼伤寒之紧,即所谓静也。

其少火为一身之生机,而壮火为心腹之大患。 如本经正邪转属阳明而为实,犹师老势穷,可下之而愈。

Leave a Reply