Vol471女神绮里嘉ula圣诞主题私房半脱露无内黑丝裤袜诱惑写真72P绮里嘉美媛馆

Vol471女神绮里嘉ula圣诞主题私房半脱露无内黑丝裤袜诱惑写真72P绮里嘉美媛馆

祛风保安丸诸风久远治之并验。走马疳,敷雄黄散;服蟾蜍丸。

若四物汤者,独能主血分受伤,为气不虚也。 疳渴者,日则烦渴,饮水不食,夜则渴止。

 一小儿目痒出水,连札项间结核,阴囊搔痒。 若脾胃气涩不能通调水道者,宜顺气。

 每服十丸,白汤下。后患摇头咬牙,痰盛发搐,吐出酸味,伺其吐尽,翌日少以七味白术散,调理脾胃,遂不复患。

若肢体面目爪甲皆黄,小便如屋尘色者,难治。故凡脾胃之气不足者,遇长夏润溽之令,则不能升举清阳,健运中气,又复少阳相火之时,热伤元气,则肢体怠惰不收,两脚痿弱,嗜卧发热,精神不足,饮食少思,口中无味,呼吸短乏气促,目中视物,小便赤数,大便不调,名曰注夏。

凡肝木之症,若肝木实热生风而自病,或肺金实热而克木者,宜用清肝降火之剂,以泻其邪气。 复作呕吐咽酸,或用巴豆之药连泻五次,饮食顿减,手足并冷,余用五味异功散加木香、干姜,饮食少进,倍用干姜一小儿痢后腹胀作呕,大便不实,小便不利,诸药不应,余先用五味异功散加木香、肉果数服,二便少调,又数剂,诸症少愈;用八味丸补命门之火,腹胀渐消;用金匮加减肾气丸,诸症顿退;又用四君、升麻、柴胡而痊安。

Leave a Reply