No032性感学生制服妹子私房捆绑艺秀41P轰趴猫

No032性感学生制服妹子私房捆绑艺秀41P轰趴猫

是以疗饥者不在于羞珍,愈病者何烦于异术。伤寒二字,四时皆有,盖所谓伤寒者,伤及太阳地界也。

若见舌苔干黄,津液枯搞,口渴饮冷,脉息有神,其人烦躁,即身冷如冰,一概不究,专在这先天立极之元阴上求之,百发百中。中风者,按陈修园《医学三字经》法治之。

《难经》温病之脉,行在诸经,不知何经之动。且虚人中暑,岂可例用白虎,故东垣制清暑益气汤及生脉散,以治虚人中暑善矣。

盖暑热极盛,风寒极微,不觉其寒也。按四逆汤据现代的研究应用,能升血压,改善微循环,具有强心与镇静作用,被视为治疗休克的专方,治疗小儿腹泻亦具卓效。

刺头额上下唇出血,岭南谓之挑草子,治瘴气。龙既下行,而水又安得不下行乎?

仲景故立理中汤一法,后贤改用香砂、四君、六君,以调脾土一切诸症,皆是套理中汤一方出来也,又何常不可用哉? 答曰:此先天真火缘肝木而上,暴发欲从目脱也。

Leave a Reply