VOL018Cheryl青树薄荷岛旅拍比基尼写真47PCheryl青树嗲囡囡

VOL018Cheryl青树薄荷岛旅拍比基尼写真47PCheryl青树嗲囡囡

即《伤寒论》辨脉法所谓诸脉浮数,当发热而洒淅恶寒。 皆由频服热药内攻,或因兜取,以致如此。

《素问》五藏生成篇云∶头痛巅疾,下虚上实,过在足少阴、巨阳,甚则入肾。风客之,则内关于肺。

高巅而见动象,风性为然,故眩晕者多属诸风。侠缨者,发于结缨之处,人迎之下颈侧也。

若大便不通,升麻和气散。少顷再进,留滓外傅。

寝必安,无令恐畏。 水一钟,姜三片,煎八分,食远服。

 又平人气象论云∶寸口脉沉而横,曰胁下有积,腹中有横积痛。瘫痪湿气痛,加煨木鳖贴患处,手摩百下。

Leave a Reply