No3161嫩模安然Maleah会议室职场OL主题半脱露凹凸别致身材诱惑写真53P安然秀人网

No3161嫩模安然Maleah会议室职场OL主题半脱露凹凸别致身材诱惑写真53P安然秀人网

心下满痛,按之石硬,此正水结胸胁之症。少阴病四五日,腹痛小便不利,下利不止。

肺气不化,金不生水,不能下输膀胱;心气不化,离中水虚,不能下交于坎。亦以见太阳为三阳,阳太阳病初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与前条治中风之始,此条治中风之变。

虽外症象桂枝,而病在胸中,不在营卫,便不是桂枝症。又盛而紧曰胀,则紧脉不专属伤寒。

若浮脉而迟,面热赤而战栗者,是阳中见阴,故面见假热,而身见真寒。自变者观之,其症或自汗鼻鸣,或无汗而喘,或不汗出而烦躁,或下利呕逆,或渴欲饮水,或往来寒热,或口苦咽干,或短气腹满、鼻干嗜卧,或目赤耳聋、胸满而烦,或四肢烦疼,种种不同;其脉或浮缓,或浮紧,或弦而浮大,或阳微阴涩,或阳微阴浮,亦种种不同。

同是吐利,手足不逆冷、反发热者不死,烦躁四逆者死。太阳病,阳浮而阴弱,是阳强也。

白术燥肾闭气,故去之,桂泄奔豚,加之。皆因其人阳气多寡而然,如太阳伤寒亦有已发热未发热之互词也。

Leave a Reply