Vol531女神王雨纯大理旅拍私房肉色薄纱透视秀傲人豪乳诱惑写真59P王雨纯尤蜜荟

Vol531女神王雨纯大理旅拍私房肉色薄纱透视秀傲人豪乳诱惑写真59P王雨纯尤蜜荟

 左疾为男,右疾为女。须用带脑顶骨全者。

非大辛之剂不能已也。 身体出血者,急于伤处掺药,其血化为黄水。

 若以此法施于阳实而热者则可;若以治阳虚而气不化者,岂不反助阴邪而益其病哉。帝曰∶其客于六腑者何也?

惟其无汗,邪不松解,故如有物在皮中,而腰为之弛痛也。又以粗布滤膏在水盆内,扯拔如金丝。

前二条论中,颇悉其义。初生之疮,肿似有头而未起,即当贴温热药,引出热毒。

今疽瘤内常有此类。漉出放温,别用生姜汤下。

Leave a Reply