ssni-135

ssni-135

夜啼宜花火膏、蝉花散、茅先生抹唇膏。极力劳形,躁暴气逆,当风纵酒,食嗜辛咸,肝为之病矣。

溃疡痈而含脓血者。 搅开大黄膏,再熬成膏。

是皆形寒胃冷,食郁饮停,谷气不分,中焦郁。陈藏器云∶渍苎汁与产妇服之,将苎麻与妇人枕之,止血晕。

后陶弘景果解形仙去,又为茅山上清第九代宗师也。任行于腹,总督诸阴。

如丈夫妇人,冷气攻刺,胁肋疼痛者,用葱白三寸,同煎服。从事者,可不鉴哉!医者当自念云∶人身疾苦,与我无异。

故必先攻之以五毒,而后养之以五谷,疗之以五药,节之以五味也。快活无忧散除烦恼,断妄想。

Leave a Reply