emilygrey啪啪合集video

emilygrey啪啪合集video

但头汗出者,刺期门,随其热而泻之,然汗出则愈。若沉而有力,则为阳,为热;沉而无力,则为阴,为寒也。

若不结胸,但头汗出,余无汗剂颈而还,小便不利,身必发黄也。小便不利者,五苓散。

脉证与伤寒有何分别?有谓目黄曰黄胆;有谓黄胆暴病久逆之所生者,及少阴厥阴司天之政溽暑皆发黄胆,悉是上焦湿热也,宜用一清饮等宣发;有谓食已如饥曰胃疸,与脾风发痹、腹中热出黄者,有脾脉搏坚而长其色黄者,《灵枢》谓脾所生病,皆中焦湿热也,栀连茵陈汤治者;有谓溺黄赤安卧者,必黄胆,及肾脉搏坚而长其色黄,《灵枢》谓肾生病,皆下焦湿热也,栀子柏皮汤治者。

阳盛欲衄,阴虚小便难,阴阳俱虚,身体枯燥,但头汗出。 若目痛额痛,鼻干不眠,脉见洪长,有阳明症,用升麻干葛汤。

若过饮水,重则为水结之证,射于肺为喘,胃为嗌,为哕;溢于脾为肿;蓄于下焦为癃,皆饮水之过也。外有太阳中风,内有下利呕逆,若表邪已解,方可攻。

故梓之以广其传焉。津液不足,大便干结,血枯热微者,宜生津养血,外用蜜导。

Leave a Reply