Vol014巨乳萝莉米琪MIKI56P米琪MIKI蜜桃社

Vol014巨乳萝莉米琪MIKI56P米琪MIKI蜜桃社

细细暖服之,不限回数及食前食后,如觉腹内转作声又似痛。肺痈吐脓又云肺痈者,由风寒伤于肺,其气结聚所成也。

若热多寒少,脉来微弱,或尺脉迟者,不可汗。故水在心则心之阳受困,不能传化于小肠,致坚筑短气。

其中有外邪未解、里先结者,或邪郁未伸,或素属中冷者,虽有脘中痞痛,宜从开泄,宣通气滞,以达归于肺,如近俗之杏蔻橘桔等是,轻苦微辛,具流动之品可耳。 其人壮热发躁,或狂走骂詈,妄见鬼神,或口吐脓血而发锦斑,或舌卷焦黑,鼻如□媒,或咽喉肿痛,下利黄赤,六脉洪大而数。

经曰、更遇温气,变为瘟疫。恶寒,有属于阳,有属于阴,若是恶风,悉属于阳,非若恶寒有阴阳之别也,故三阴之症,并无恶风者是也。

 无汗恶寒为表实,可有眩运者,有眩冒者,运为转运之运,此为头斿者是也,冒为蒙冒之冒,此为昏迷者是也,乃少阳为病。 而其要总不越乎阴、阳、表、里、虚、实、寒、热,知八者之要,悉在浮中沈三脉有力无力中分辨之,有力者为阳、为实、为热,无力者为阴、为虚、为寒。

若见洪大数滑,是阴不足而阳乘之也。湿温汗之名重暍,风温汗之多致死,但取小汗,清解表里为佳。

Leave a Reply