sakimichan本子官网入口

sakimichan本子官网入口

两太阳∶青主二次受惊,青自太阳入耳者死,红主血淋。脑疳,亦用地黄丸。

若肚筋青急者,木乘土位也,急用六君、炮姜、肉桂、柴胡、升麻,以复其真气。变者生五脏也,蒸者养六腑也,变者上气,蒸者发热,每经一变一蒸,情态即异,轻则发热微汗,其状似惊,重则壮热脉乱而数,或汗或吐,或烦啼躁渴,轻者五日解,重者七八日解,其候与伤寒相似。

 命门火衰,用八味丸。 然后审其本脏之虚实而寒温之。

用九一小儿数岁,脑后并结二核,肉色如故,亦不觉痛,用大芦荟丸以清肝脾,佐以地黄丸补肾一小儿腹内结块,小便不调,此肝经内疳也,用龙胆泻肝汤及大味芦荟丸而痊。如欲用药,先以猪肝油炙香,令儿闻其香味,使虫头向上,则药易伏。

面青唇青两眼上窜,手足挛掣,反折其声如犬者,曰肝痫。审其母,素有肝火发热。

治法∶若因风热,用柴胡清肝散。余热不退者,地骨皮散。

Leave a Reply