No4498女神绮里嘉ula黑色露肩连衣短裙配超薄黑丝秀完美身材诱惑写真51P绮里嘉秀人网

No4498女神绮里嘉ula黑色露肩连衣短裙配超薄黑丝秀完美身材诱惑写真51P绮里嘉秀人网

知此病皆由自取,当其痛如刀割,虽云可怜,未始非好色之果报也。人若识得升降意,阳主升,阴主降,乃是定理。

予更细为思之,夫人身原凭一气包罗,无损无伤,外邪何由而得入,内邪何由而得出。若挟风热,多现发热,身疼,头痛。

疑方药之不与命名相符[1]。果有积滞,主立奇功。

吐后人不困倦,此乃有余之候,百中仅见一二。兹特反复推详,愿后之来者,相参砥砺,恐未道根株处,尚祈再加润色。

 此五藏元气竭于下也,旦夕即死。 此则其人大渴饮冷,二便闭塞,烦躁身轻,气粗口臭。

予谓不必细分,统以心肾不交,神魂不藏为主。按惊悸一证,名异而源同,同在心经也。

Leave a Reply