sm经典动态高潮gif图

sm经典动态高潮gif图

因肾水虚而邪火上攻者,其人两耳仲痛,腰必胀,口多渴,心多烦,阳物易挺。 急服回阳,十中可救二三。

又有久习成风,苟且应命者。何得又用熟地、枣皮之滋阴,阴邪即盛,就不该用此。

从内伤而得者,则有七情之别。 痘证初起,有服桂枝汤、升麻葛根汤而愈者否?

血为阴,阴伤而引水以救者,阴与阴相亲也。邪有阴邪、客邪在脏,或在里之谓也。

[眉批]淋之一证,责在精道。当于脉息,声音、起居动静,有神无神处探求病情,自有着落。

百家众技者流,咸存而不论,以故朝野相安,道一风同,称郅治焉。再以痿字义考之,委者,谢也。

Leave a Reply